Program "Muzyka"

Zadanie pod nazwą "LX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim" organizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca na podstawie umowy nr 06540/24/FPK/NIMiT z dnia 23.05.2024 r.

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania to 63 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące zł zero gr).
Oświadcza się, że poza środkami finansowymi Ministra na realizację zadania organizator, tj. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej przeznaczy następujące środki:
1) środki z sektora finansów publicznych wymienione we wniosku o dofinansowanie w wysokości 55 000,00 zł,
2) środki spoza sektora finansów publicznych wymienione we wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 34 100,00 zł,
3) przychody uzyskane w ramach realizacji zadania wymienione we wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 110 500,00 zł.
Organizator przewiduje, że całkowity koszt zadania wyniesie 262 600,00 zł. Przyznane środki finansowe Ministra stanowią więc 23,99% całości.

Termin wykonania zadania ustala się od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Więcej o programie "Muzyka" można przeczytać pod adresem: https://nimit.pl/dzialalnosc/muzyka-2/

Więcej o programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym o programie "Muzyka" można przeczytać również pod adresem: https://bip.mkidn.gov.pl/pages/programy-mkidn.php

Belka logotypowa 59. MFMOiK - Sponsorzy

Belka logotypowa 59. MFMOiK - Patronat honorowy i medialny

Belka logotypowa 59. MFMOiK - Organizatorzy

Belka logotypowa 59. MFMOiK - Dofinansowania

logo mkidnlogo nimit 1050 510

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu “Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

pomorze zachodnie

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego

Kontakt

Biuro Organizacyjne Festiwalu:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 9,
72-400 Kamień Pomorski
telefony kontaktowe: 91 382 05 41, 606 437 322, 502 430 913
e-mail: festiwalkamien@wp.pl, tmzk.kamien@wp.pl

Wsparcie

Osoby chcące wesprzeć finansowo Festiwal,
mogą wpłacać środki na konto:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej

Bank Spółdzielczy w Wolinie

48 9393 0000 0017 0064 2000 0010

plakat fundusz celowy