Wykonawcy:

Daniel Strządała – organy

Zespół wokalny Partes - Kijów, Ukraina

 

W programie:

Charles Piroye (ok. 1670 – ok. 1730)
La Beatitude
wyk. Daniel Strządała – organy
Jan Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium i fuga D-dur
wyk. Daniel Strządała – organy
Ralph Vaughan-Williams (1872-1958)
Rhosymedre
wyk. Daniel Strządała – organy
Daniel Strządała (*1995)
Tryptyk (improwizacja)
wyk. Daniel Strządała – organy

Program ukraiński wielogłosowy – pieśni barokowe

Микола Дилецький / Mykola Dyletsky (1630-1690)
Царю небесний / Tsariu Nebesnyi
Господь просвіщеніє моє / Hospod prosvishcheniie moie
Сладчайшая Діво Маріє / Sladchaishaia Divo Mariie
wyk. Zespół wokalny Partes - Kijów, Ukraina
Єпіфаній Славинецький / Epifaniy Slavynetskyi (? – 1675)
Кант "Радуйся, Радость Твою воспіваю" / Chant "Raduisia, Radost Tvoiu vospivaiu"
wyk. Zespół wokalny Partes - Kijów, Ukraina
Дмитро Туптало / Dmytro Tuptalo (1651 – 1709)
Кант "Мати милосерда" / Chant "Maty myloserda"
wyk. Zespół wokalny Partes - Kijów, Ukraina
Анонім / Anonim
Кант на Святу Пасху з Богогласника 18 ст. "Ісус днесь од гроба встає" / Chant "Isus dnes od hroba vstaie"
wyk. Zespół wokalny Partes - Kijów, Ukraina
Максим Березовський / Maksym Berezovskyi (1745-1777)
"Тебе Бога хвалим" / "Tebe Boha khvalym"
"Радуйтеся, праведнії" / "Raduitesia, pravednii"
wyk. Zespół wokalny Partes - Kijów, Ukraina
Дмитро Бортнянський / Dmytro Bortnianskyi (1751-1825)
"Да воскреснет Бог" / "Da voskresnet Boh"
wyk. Zespół wokalny Partes - Kijów, Ukraina

 

Noty biograficzne:

Daniel Strządała - ukończył w 2019 roku z wyróżnieniem klasę organów Witolda Zabornego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Koncertuje w kraju i za granicą jako organista i klawesynista w charakterze solisty, improwizatora, kameralisty oraz muzyka orkiestrowego. Swoją aktywność muzyczną rozszerzył także o dyrygenturę i kompozycję. Współpracuje z wieloma zespołami, m.in. z NOSPR, Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Kameralną oraz Chórem Filharmonii Śląskiej, Silesian Chamber Players, Gliwicką Orkiestrą Kameralną, Zabrzańskim Chórem Młodzieżowym Resonans con tutti z Zabrza i Akademickim Zespołem Muzycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Jest laureatem licznych nagród uzyskanych w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych i klawesynowych oraz nagród otrzymanych w konkursach kompozytorskich i z zakresu teorii muzyki. Za osiągnięcia artystyczne dwukrotnie przyznano mu stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na swoim koncie ma również nagrania płytowe, internetowe i radiowe (w tym dwie płyty solowe: Impresje organowe w dekanacie czechowickim (2012) i Organy Bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie (2021), a także siedem albumów nagranych z Chórem św. Józefa w Zabrzegu, którego jest dyrygentem).
Od 2019 r. pracuje w charakterze asystenta w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej w macierzystej uczelni. Ponadto pełni funkcję organisty w kościele św. Józefa w rodzinnym Zabrzegu. Od 2018 r. jest członkiem Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej.

Zespół wokalny Partes - Kijów, Ukraina.
Natalia Khmilevska - dyrygent.
Zespół muzyki dawnej "Partes" powstał w ramach projektu Musica Sacra Ukraina: Partes Dimension, zainicjowanego przez Open Opera Ukraine w 2019 r. Dyrektorem artystycznym projektu jest Natalia Khmilevska – dyrygentka chóru, śpiewaczka i muzykolog. Uczestnicy projektu badają jeden z najbardziej znaczących, unikatowych, a jednocześnie niedostatecznie poznanych obszarów historii muzyki ukraińskiej – polifoniczny śpiew ukraiński XVII-XVIII wieku (partes). To właśnie ten okres oznaczał radykalną zmianę w sferze muzycznej, która charakteryzowała fenomen ukraińskiej muzyki barokowej.
W okresie od sierpnia do października 2020, przy wsparciu Ukraińskiej Fundacji Kultury, zespół nagrał i zaprezentował płytę audio CD zatytułowaną Musica Sacra Ukraina, która otrzymała pozytywne opinie krytyków i znalazła się w rankingu najlepszych ukraińskich wydawnictw muzycznych 2020 r. Została też nominowana do nagrody Ukraińskiej Fundacji Kultury w kategorii „Projekt roku w sektorze sztuki dźwiękowej” i znalazła się na liście wydarzeń międzynarodowego Dnia Muzyki Dawnej 2021.
Pierwszy zagraniczny koncert zespołu odbył się 1 maja 2022 r. Ukraińskie partes zostały wykonane w zabytkowej katedrze Santa Maria Gloriosa Dei Frari w Wenecji. Zespół bierze udział w różnorodnych działaniach Open Opera Ukraine, w tym w spektaklach operowych, europejskich koncertach barokowych oraz wspólnych projektach z chórem amatorskim.

 

Fotorelacja:

There are no images in the gallery.