Piątek, 9 lipca 2021 r.

Wykonawcy:

Hanna Dys – organy

Klaudiusz Baran – akordeon
Tomasz Strahl – wiolonczela

Fotorelacja:

W programie:

Nicolaus Bruhns
(1665–1697)

Preludium e-moll INB 4

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

Preludium chorałowe Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 663

wyk. H. Dys

Czesław Grabowski
(1946)

Trzy pieśni na wiolonczelę solo

wyk. T. Strahl

Johann Sebastian Bach

Sonata G-dur BWV 1027:

Andante
Allegro moderato

wyk. K. Baran
T. Strahl

Hugo Distler
(1908–1942)

Sonata organowa op. 18

Johann Sebastian Bach

Preludium i fuga a-moll BWV 543

wyk. H. Dys

Enrique Granados
(1867–1916)

Taniec nr 2 (orientalny) z 12 tańców hiszpańskich op. 37

wyk. K. Baran

Manuel de Falla
(1876–1946)

Suite populaire espagnole:

Jota
Polo
Asturiana

wyk. K. Baran
T. Strahl

Nicolaus Bruhns
(1665–1697)

Preludium e-moll INB 4

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

Preludium chorałowe Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 663

wyk. H. Dys

Czesław Grabowski
(1946)

Trzy pieśni na wiolonczelę solo

wyk. T. Strahl

Johann Sebastian Bach

Sonata G-dur BWV 1027:

Andante
Allegro moderato

wyk. K. Baran
T. Strahl

Hugo Distler
(1908–1942)

Sonata organowa op. 18

Johann Sebastian Bach

Preludium i fuga a-moll BWV 543

wyk. H. Dys

Enrique Granados
(1867–1916)

Taniec nr 2 (orientalny) z 12 tańców hiszpańskich op. 37

wyk. K. Baran

Manuel de Falla
(1876–1946)

Suite populaire espagnole:

Jota
Polo
Asturiana

wyk. K. Baran
T. Strahl

Noty biograficzne:

Hanna Dys jest absolwentką gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. R. Peruckiego, oraz Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu w klasie organów prof. W. Zerera, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich (m.in. profesorowie: J. Laukvik i D. Roth). Koncertowała w Polsce i Europie (Finlandia, Hiszpania, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Włochy). W swym dorobku posiada nagrania solowe i kameralne. Jest profesorem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku, uczy również w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku, prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą (m.in. Litwa, Rosja, Włochy). Jest jurorem konkursów organowych, pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu.

Klaudiusz Baran ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. Jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w Konserwatorium im. P. Dukasa w Paryżu. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych, m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. Jako soli­sta współ­pra­co­wał z orkie­stra­mi więk­szo­ści pol­skich fil­har­mo­nii; koncertował w Europie, Azji i Ameryce Południowej. W 2003 uka­za­ła się jego płyta z utworami A. Piazzolli, któ­ra otrzy­ma­ła Nagro­dę Muzyczną „Fryderyk” 2003 w kate­go­rii „Najlepszy album — muzy­ka kame­ral­na”; posiada w dorobku łącznie 80 albumów płytowych. W  l. 2012–2016 pełnił funk­cję pro­rek­tora ds. artystycznych Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina, zaś w 2016 i 2020 został wybrany na rektora tej uczelni. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Tomasz Strahl jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Jako stypendysta rządu austriackiego odbył roczne studium podyplomowe w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Został laureatem I nagrody na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. N. Zabalety w San Sebastian w Hiszpanii (1991). Jest jednym z najwybitniejszych wiolonczelistów swojego pokolenia. Koncertuje w kraju i za granicą (Europa, Azja, obie Ameryki), występując ze znanymi artystami (K. Jakowiczem, J. Krenzem, J. Maksymiukiem, K. Pendereckim, J. Salwarowskim). Dokonał wielu nagrań w Polsce i Kanadzie, trzykrotnie otrzymał Nagrodę Muzyczną „Fryderyk” (2003, 2019 i 2020). Jest dziekanem Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie (wybory w 2012, 2016 i 2020). Za swoje osiągnięcia otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Biuro Organizacyjne Festiwalu:

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
ul. Adama Mickiewicza 34, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 22 373
e-mail: festiwalkamien@wp.pl

Osoby chcące wesprzeć finansowo Festiwal, mogą wpłacać środki na konto:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej
Bank Spółdzielczy w Wolinie
48 9393 0000 0017 0064 2000 0010

Profil MFMOiK:

Profil TMZK:

Profil MFMOiK w Kamieniu Pomorskim:

Profil Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu “Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

© 2021 Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Daniel Michalak